Auteur: Ghislaine Cals

Nipt test nu rechtsreeks vergoed

NIPT Minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft op prinsjesdag aangekondigd dat er geld vrijgemaakt wordt voor zwangere vrouwen om rechtstreeks een Nipt test te laten doen. Dit is: de Niet Invasieve Prenatale Test, waarmee kan worden vastgesteld of het ongeboren kind het het syndroom van Down, Edwards en Patau heeft. Tot nu toe was het zo dat zwangere vrouwen eerst een combinatietest moesten laten doen, om te kijken of er een verhoogd risico was op […]