Combinatietest

Meer informatie over de NIP test en de Combinatietest  kunt u vinden op:  www.niptconsortium.nl.  of  www.vumc.nl/afdelingen/prenatale-screening/

De Combinatietest kost per 1 januari 2017 €168,00-, liefst contant of per pin te voldoen. Vanaf 1-1 2015 wordt de  Combinatietest helaas ook voor zwangeren boven de 36 jaar niet meer vergoed, tenzij u hiervoor aanvullend verzekerd bent. Per 1 april komt iedere zwangere in Nederland in aanmerking voor de Nipt test.
Informatie hierover krijgen zwangeren bij hun verloskundige.

 

Prenatale screening in de vorm van een Combinatietest is van toepassing op:

-Down syndroom (trisomie 21)  en  in 2011 uitgebreid met screening op :

-Edwards-syndroom (trisomie 18) en

-Patau-syndroom (trisomie 13)

 

Het gaat hierbij om een z.g. kansberekening voor het krijgen van een kind met genoemde afwijkingen.
Elke zwangere dient voorafgaand aan de Combinatietest door de begeleidend verloskundige te zijn voorgelicht over:

  • het doel van prenatale screening, voordelen en nadelen
  • eventueel vervolgonderzoek
  • en indien er een verhoogde kans wordt gevonden over de consequenties.

 

De Combinatietest bestaat uit 2 onderdelen:

  1.  de NT-meting (nuchal translucency-meting ofwel nekplooimeting) en
  2. de eerste trimester serumtest.

Deze  2 onderdelen kunnen op verschillende tijdstippen worden verricht, maar ook binnen een consult.

 

1.De NT-meting

De nekplooimeting kan plaats vinden tussen minimaal 11 weken+ 3 dagen ( CRL=kruin-romplengte is dan rond de 45 mm) en maximaal 13 weken+ 5dagen ( CRL=79mm)   zwangerschapsduur.  Het beste tijdstip is rond de 12 weken. Buiten genoemde grenswaarden is geen betrouwbare kansberekening mogelijk.

echo netkplooimeting Prenataal Centrum Alkmaar combinatietest Er wordt bij de NT-meting een echo gemaakt waarbij de dikte van de nekplooi van de foetus wordt gemeten. De nekplooi is een ophoping van vocht in het nekje van de foetus. Hoe ‘dikker’ deze nekplooi is, hoe groter de kans dat de foetus een chromosoomafwijking heeft, zoals b.v. het Down syndroom.  Als de nekplooi dikker wordt gemeten dan 3,5 mm is er reden tot verdere counseling over mogelijk verder onderzoek. Een verdikte nekplooi kan overigens een tijdelijk verschijnsel zijn bij een gezond kind.

2.De eerste trimester serumtest

Tussen de 9 en 13 weken en 5 dagen zwangerschapsduur kan de eerste trimester serumtest plaatsvinden. De exacte zwangerschapsduur moet eerst door middel van een termijnecho zijn vastgesteld. Daarna wordt bij de zwangere een buisje bloed afgenomen. In dit bloed wordt het gehalte van een tweetal stoffen gemeten (PAPP-A en vrij beta-HCG).

 

De resultaten

Met de combinatie van de gegevens van de echo (de dikte van de Nekplooi ) de gegevens uit het bloedonderzoek, de leeftijd van de zwangere vrouw en de zwangerschapsduur, kan worden vastgesteld of er een verhoogde kans bestaat op het krijgen van een kind met het Down-, Edwards-of Patausyndroom. Een kans wordt verhoogd genoemd als de kans groter is dan 1 op 200.
Zowel de NT-meting als de bloedafname brengt geen risico voor de zwangere of de foetus met zich mee.

De uitslag van de Combinatie test is bekend binnen 5-7 werkdagen. Zodra wij de uitslag ontvangen hebben, wordt u geïnformeerd. Als de uitslag een kans betreft kleiner dan 1:200 wordt u gebeld door een van de echoscopistes van het Prenataal Centrum Alkmaar. Indien de kans verhoogd is, bellen wij uw verloskundige waarna deze dan zo snel mogelijk contact met u opneemt.

Bij een uitslag afgegeven als verhoogd risico is er de mogelijkheid een Nip-test te laten verrichten via het VUmc in Amsterdam.

 

Bij de NIPT wordt er bloed van moeder afgenomen. Dit onderzoek heeft geen risico voor moeder en/of kind. Er kan vastgesteld worden of er sprake is van een van de genoemde afwijkingen. De NIPT wordt bij verhoogd risico (d.w.z. boven de 1 op 200) van de combinatietest vergoed.

 

Meer informatie over de NIP-test en de Combinatietest  kunt u vinden op:  www.niptconsortium.nl.  of  www.vumc.nl/afdelingen/prenatale-screening/

 

Mocht de uitslag van de NIPT positief zijn voor Down-, Edwards- of Patau-syndroom, dan wordt er om absolute zekerheid te krijgen alsnog een vruchtwaterpunctie of vlokkentest gedaan.