Combinatietest

Meer informatie over de NIP test en de Combinatietest  kunt u vinden op:  www.niptconsortium.nl.  of  www.vumc.nl/afdelingen/prenatale-screening/

De Combinatietest kost per 1 januari 2018 €170,00-, contant of per pin te voldoen. Indien gewenst kan een nota worden opgemaakt.

 

Prenatale screening in de vorm van een Combinatietest is van toepassing op:

-Down syndroom (trisomie 21)  en  in 2011 uitgebreid met screening op :

-Edwards-syndroom (trisomie 18) en

-Patau-syndroom (trisomie 13)

 

Het gaat hierbij om een z.g. kansberekening voor het krijgen van een kind met genoemde afwijkingen.
Elke zwangere dient voorafgaand aan de Combinatietest door de begeleidend verloskundige te zijn gecounseld. Hierbij komt onder meer aan de orde:

  • het doel van prenatale screening, waarbij voordelen en nadelen worden toegelicht
  • mogelijk vervolgonderzoek
  • de consequenties bij verhoogde kans op een van de genoemde chromosoom-afwijkingen.

 

De Combinatietest bestaat uit 2 onderdelen:

  1.  NT-meting (nuchal translucency-meting ofwel nekplooimeting) en
  2. Eerste trimester serumtest.

Deze  2 onderdelen kunnen op verschillende tijdstippen worden verricht, maar ook binnen een consult.

1.De NT-meting

De nekplooimeting kan plaats vinden tussen minimaal 11 weken+ 3 dagen en maximaal 13 weken+5dagen zwangerschapsduur.  Het beste tijdstip is rond de 12 weken. Buiten genoemde grenswaarden is geen betrouwbare kansberekening mogelijk.

echo netkplooimeting Prenataal Centrum Alkmaar combinatietest Bij een NT-meting wordt echoscopisch de dikte van de nekplooi van de foetus bepaald. De nekplooi is een ophoping van vocht in het nekje van de foetus. Hoe ‘dikker’ deze nekplooi, hoe groter de kans dat de foetus een chromosoomafwijking heeft, zoals b.v. het Down syndroom.  Als de nekplooi dikker wordt gemeten dan 3,5 mm is er reden voor verder onderzoek naar aangeboren afwijkingen. Een verdikte nekplooi kan overigens ook een tijdelijk verschijnsel zijn bij een gezond kind.

2.De eerste trimester serumtest

Tussen de 9 en 13 weken en 5 dagen zwangerschapsduur kan de eerste trimester serumtest plaatsvinden. De exacte zwangerschapsduur moet eerst door middel van een termijnecho zijn vastgesteld. Daarna wordt bij de zwangere een buisje bloed afgenomen. In dit bloed wordt het gehalte van een tweetal stoffen gemeten (PAPP-A en vrij beta-HCG).

 

De resultaten

Met de combinatie van de gegevens van de echo (de dikte van de nekplooi ) de gegevens uit het bloedonderzoek, de leeftijd van de zwangere vrouw en de zwangerschapsduur, kan worden vastgesteld of er een verhoogde kans bestaat op het krijgen van een kind met het Down-, Edwards-of Patausyndroom. Een kans wordt verhoogd genoemd als de kans groter is dan 1 op 200.
Zowel de NT-meting als de bloedafname brengt geen risico voor de zwangere of de foetus met zich mee.

De uitslag van de Combinatie test is o.h.a. bekend na een week . Zodra wij de uitslag ontvangen hebben, wordt u geïnformeerd. Als de uitslag een kans betreft kleiner dan 1:200 wordt u gebeld door een van de echoscopistes van het Prenataal Centrum Alkmaar. Indien de kans verhoogd is, bellen wij uw verloskundige waarna deze dan zo snel mogelijk contact met u opneemt.

Bij een uitslag afgegeven als verhoogd risico is er de mogelijkheid een Nip-test te laten verrichten.

 

Meer informatie over de NIP-test en de Combinatietest  kunt u vinden op:  www.niptconsortium.nl.  of  www.vumc.nl/afdelingen/prenatale-screening/

 

Mocht de uitslag van de NIPT positief zijn voor Down-, of Edwards- of Patau-syndroom dan wordt de diagnose altijd middels een vlokkentest of vruchtwaterpunciteer gecontroleerd.