Combinatietest

Sinds april 2017 is er behalve de Combinatietest ook de mogelijkheid om een NIPT te laten doen als screening naar Down-,  Edwards- en Patau-syndroom. Middels de NIPT kan nl. met veel grotere zekerheid dan bij de Combinatietest worden vastgesteld of er bij het ongeboren kind sprake is van Down-, Edwards-, of Patausyndroom.  Daardoor is de Combinatietest minder populair geworden. Toch kan het zijn dat er individueel een goede reden bestaat de Combinatietest te laten verrichten.

Omdat het aantal Combinatietesten zo drastisch gedaald is en de vaardigheid en logistiek gewaarborgd dienen te worden, zijn wij in overleg met het VUmc de aangewezen plek voor het gebied tussen Alkmaar en Den Helder voor alle  zwangeren die bij de verloskundige onder zorg zijn en een Combinatietest wensen.

De verloskundige is de aangewezen zorgverlener om de drie opties mee te bespreken: niets testen, de NIPT of de Combinatietest laten verrichten.

De Combinatietest wordt meestal niet vergoed door de zorgverzekeraar en kost per 1 januari 2019 €175,00- , contant of per pin te voldoen. Indien gewenst kan een nota worden opgemaakt.

Meer informatie over de Combinatietest en de NIPT kunt u vinden op: www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl  of  www.vumc.nl/afdelingen/prenatale-screening