Groei-echo

Op verzoek van de verloskundige kunnen wij de groei van de baby controleren door een groei-echo te maken.

Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat het kindje veel groter of kleiner lijkt ten opzichte van de duur van de zwangerschap, of als een vorig kind heel groot of juist iets te klein werd geboren.

 

   Groeiecho PCA

 

 

Wat wordt gemeten met een groei-echo?

 

Het hoofdje, en wel op 2 manieren:

  •  de hoofdomvang (HC)
  • de buikomvang (AC)
  • Het bovenbeen:  de femurlengte (FL)

Deze metingen zetten wij uit in een groeicurve, waaruit blijkt of de groei goed, twijfelachtig of onvoldoende is. Het verschil met de uitgerekende datum mag ongeveer 2 weken zijn: 2 weken groter of  2 weken kleiner. Variatie in groei heeft o.h.a. te maken met de erfelijke factoren die nu al mee gaan spelen. Als uw baby te klein is naar het aantal zwangerschapsweken noemen we dit een negatieve discongruentie. Als de baby te groot is naar het aantal zwangerschapsweken noemen we dit een positieve discongruentie.

Ook wordt er een meting van de hoeveelheid vruchtwater gedaan.

Neem contact met ons op om een afspraak te maken.