Groei-echo

Op verzoek van de verloskundige kunnen wij de groei van de baby controleren door een groei-echo te maken. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat het kindje veel groter of kleiner lijkt ten opzichte van de duur van de zwangerschap, of als een vorig kind heel groot of juist iets te klein werd geboren.

Wat wordt gemeten bij een groei-echo?

  • Ligging kindje/placenta
  • Hoofdomvang (HC)
  • Buikomvang (AC)
  • Het bot van het bovenbeentje:  de femurlengte (FL)
  • Hoeveelheid vruchtwater

Deze metingen zetten wij uit in een groeicurve waaruit blijkt hoe het kindje groeit ten opzichte van andere kindjes bij deze zwangerschapsduur.

Het verschil met de uitgerekende datum mag ongeveer 2 weken zijn: 2 weken groter of  2 weken kleiner. Variatie in groei heeft over het algemeen te maken met de erfelijke factoren die nu al mee gaan spelen. 

Een groei-echo wordt, afhankelijk van de bevindingen, altijd herhaald na 2 tot 4 weken.

Neem contact met ons op om een afspraak te maken.

Groeiecho PCA