SEO of 20-weken echo

De 20-weken echo wordt ook wel Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) genoemd.
Het onderzoek is een medische echo en wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.
Er wordt geen opname op video of dvd gemaakt. Wel krijgt u natuurlijk foto’s mee.

20weken-echo

Zie bij het hoofdstuk Prijzen voor een mogelijkheid indien u wel een opname wilt laten maken.

Wij adviseren om bij de 20-weken echo geen kind(eren) mee te nemen.

 • De (2-dimensionale) 20-weken echo vindt bij voorkeur plaats bij een zwangerschapsduur tussen de 19 en 21 weken.
 • De 20 weken echo wordt gemaakt op de locatie van Everdingenstraat 42 Alkmaar. Hier is de beeldkwaliteit het meest optimaal.
 • U krijgt de schriftelijke uitslag mee voor uw  verloskundige. Bij gebleken mogelijke afwijkingen stellen wij uw verloskundige op de hoogte en zult u worden doorverwezen voor verder onderzoek in het Medisch Centrum Alkmaar of het VU-Medisch Centrum.
 • De afspraak voor de echo kan gemaakt worden door de assistente van uw verloskundigenpraktijk, maar u kunt de afspraak ook zelf maken door te bellen of in te spreken op het an
 • Het onderzoek duurt ongeveer 30 á 40 minuten.
 • Bij de 20 weken echo vragen wij geen kinderen mee te nemen.

20 weken echo PCA

Waar kijken wij o.a. naar tijdens de 20-weken echo?

 • klopt het hartje regelmatig en ziet de anatomie van het hart er normaal uit?
 • is de schedel goed gevormd en de hersenontwikkeling normaal?
 • zijn rug en de wervelkolom gesloten?
 • zijn het middenrif en het buikje gesloten?
 • is er maag en blaas-vulling?
 • zijn er twee niertjes te zien en hoe zien de nierbekkens er uit?
 • hoe ligt het kind, waar ligt de placenta?
 • is de groei volgens schema?
 • zijn armpjes en beentjes, handjes en voetjes voor zover zichtbaar normaal ontwikkeld?
 • op verzoek het geslacht…

20 weken echo PCA

Aangeboren aandoeningen komen relatief weinig voor. Bij een klein percentage van alle zwangerschappen (2-4%) wordt vóór of na de geboorte een aandoening vastgesteld. Niet alle aandoeningen zijn vóór de geboorte zichtbaar. Aandoeningen die wel zichtbaar zijn, kunnen in een groot aantal gevallen worden opgespoord met behulp van echoscopisch onderzoek. Een goede 20-weken-echo is nog geen garantie voor een gezond kind

De 20-weken-echo is bedoeld voor laag-risico zwangeren,  dwz  die geen verhoogd risico hebben op een kind met een aangeboren afwijking. Vrouwen die wel een verhoogd risico hebben, komen in aanmerking voor uitgebreider onderzoek in het ziekenhuis.

Ouders die na een afwijkende uitkomst van het SEO voor nader echo-onderzoek kiezen, doen dit om diverse redenen. In een aantal gevallen zal de uitslag zo ongunstig zijn dat ouders voor moeilijke keuzes komen te staan.

Als echo-onderzoek aantoont dat de baby een ernstige aandoening heeft, staan ouders soms voor de keuze om de zwangerschap al dan niet voort te zetten. Aanwezigheid van een aandoening hoeft  geen aanleiding te zijn om de zwangerschap af te breken. Voorkennis biedt ook de mogelijkheid om zich voor te bereiden op de extra zorg die het kind tijdens en/of na de bevalling nodig kan hebben. In een aantal gevallen kan het ertoe leiden dat de bevalling in een academisch centrum wordt gepland om de levenskansen van het kind te vergroten. Voor ouders die in geval van een ernstige aandoening overwegen om de zwangerschap af te breken, is het van belang dat het echo-onderzoek rond de 20 weken plaatsvindt. Volgens de Nederlandse wet zijn de mogelijkheden tot het afbreken van de zwangerschap na de 24e week van de zwangerschap heel beperkt.

Voor de 20 wkn echo neemt u een kopie van de zwangerschapskaart mee en komt u altijd naar onze locatie in Alkmaar aan de van Everdingen straat 42.