NIPT

De niet-invasieve prenatale test (NIPT)

Per 1 april 2017 hebben zwangeren de mogelijkheid te kiezen voor de NIPT ( niet-invasieve prenatale test) als eerste test voor prenatale screening op Down- (trisomie 21), Edwards- (trisomie 18) of Patau-syndroom (trisomie 13.)
De test wordt aangeboden in het kader van een wetenschappelijke implementatiestudie, nl. het Trident-2 onderzoek.
Dat betekent een keuze erbij!
De verloskundige begeleidt de zwangere en haar partner bij het maken van de keuze of deze test een bijdrage kan zijn in het onderzoek naar afwijkingen bij het ongeboren kind.
Ons echocentrum kan de echo maken voorafgaand aan de NIPT.

Wat houdt de NIPT in?

Kort samengevat is de NIPT een bloedonderzoek bij de zwangere dat vanaf 11 weken verricht kan worden. In het bloed van de zwangere zitten stukjes DNA ( erfelijk materiaal) afkomstig van de placenta. Het laboratorium onderzoekt deze DNA-fragmenten op chromosoomafwijkingen. De NIPT geeft net geen 100% zekere uitslag, aangezien een afwijking soms alleen in de placenta voorkomt, of juist alleen in het kind. Een vlokkentest of vruchtwaterpunctie zal nodig zijn om 100% zeker te weten of er sprake is van een van de drie syndromen.
Er zijn twee opties ten aanzien van  de uitslag:
-informatie over Down- Patau en Edwards-syndroom
-informatie over Down- Patau- en Edwards-syndroom en nevenbevindingen.
Het bloedonderzoek wordt via de verloskundige aangevraagd en wordt verricht door aangewezen prikpunten, in ons geval via de Noordwest-ziekenhuisgroep. De test wordt grotendeels vergoed door de zorgverzekeraar, er geldt een eigen bijdrage van €175,-
Uitgebreide informatie is te lezen op  www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl
Over Down-syndroom heeft de site www.downsyndroom.nl aanvullende informatie.
Omdat de invoering van de NIPT nog in een onderzoeksfase is, blijft de Combinatietest als kansberekenende test daarnaast bestaan.

Meestal zal de echo voorafgaand aan de NIPT de termijnecho zijn. Deze echo wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Bij de termijnecho wordt o.a. de uitgerekende dag bepaald.

In het eerste trimester van de zwangerschap, d.w.z. vóór de 12 weken, wordt er door de verzekering eenmaal een echo vergoed, de z.g. vitaliteitsecho. Net als andere echo-onderzoeken in deze periode wordt deze alleen op indicatie vergoed. Reden om vroeg in het eerste trimester echoscopisch onderzoek te doen zijn bloedverlies, ernstige pijn in de onderbuik of een vorige zwangerschap die eindigde als miskraam.

Een vroege echo zonder indicatie, dus op eigen verzoek, is mogelijk vanaf 6 weken en kost €40.