13 weken echo of eerste trimester SEO

Vanaf 1 september 2021 kun je bij ons terecht voor het maken van de 13 weken echo, ofwel het eerste trimester SEO. Deze echo wordt aangeboden in het kader van de IMITAS studie. Het doel is te kijken of jullie kind ernstige lichamelijke afwijkingen heeft, die veelal bij 13 weken al te zien zijn. Voor meer informatie ga naar: www.pns.nl

Belangrijk:

  • Niet altijd is alles te bekijken door bijvoorbeeld de positie waarin jullie kind ligt. Er volgt dan geen herhalingsecho. Bij het 20 weken SEO wordt opnieuw alles bekeken.
  • Deze echo vervangt niet het SEO bij 20 weken. Bij de 20 weken echo wordt gedetailleerder gekeken.
  • De afspraak voor deze echo kun je pas maken na de termijn echo en het counseling gesprek met je verloskundige.
  • Bij deze echo wordt niet naar het geslacht gekeken. Wel kun je het kloppend hartje nu niet alleen ZIEN, maar ook HOREN!
  • Medische echo’s (zeker de 13 en 20 weken echo) vereisen veel concentratie van de echoscopist. Wij richten graag alle aandacht op jullie en jullie kindje in de buik. Om die reden vragen wij andere kinderen tijdens deze echo’s thuis te laten. Zij raken vaak snel verveeld bij een medische echo.
  • Indien je partner verhinderd is bij deze echo, mag er een andere volwassene meekomen.