Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden echo eigen verzoek

Op alle reserveringen en verrichtte diensten zijn onderstaande, bij de kamer van koophandel te? Alkmaar? gedeponeerde, voorwaarden van toepassing: Prenataal Centrum Alkmaar (KvK no. 37150706)
Cli?nten worden bij bezoek aan PCA geacht kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met onderstaande bepalingen.

 1. Reserveringen
  Het consult wordt van tevoren telefonisch of per e-mail afgesproken en gepland.
 2. Echo-consult eigen verzoek
  Het doel van een echo op eigen verzoek of pretecho is niet medisch-diagnostisch. De echo geeft de ouders de mogelijkheid naar het zich ontwikkelende kindje te kijken tijdens de zwangerschap. Er wordt niet specifiek gekeken naar eventuele afwijkingen van de ongeborene. Mocht er tijdens een echo bij Prenataal Centrum Alkmaar sprake zijn van een afwijkende bevinding bij het kindje, placenta, vruchtwater of (rond de) baarmoeder dan nemen wij contact op met uw begeleidend verloskundige/gynaecoloog/huisarts. Omdat er niet gezocht wordt naar aangeboren afwijkingen, kunt u Prenataal Centrum Alkmaar nooit aanspreken op achteraf gebleken afwijkingen van het kind. Het consult is een vrije keus van de individuele cli?nt. Bij een geslachtsbepaling kan nooit 100% zekerheid worden gegeven. Prenataal Centrum Alkmaar kan daarom nooit aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele onjuiste beoordeling van het geslacht.
  Ondanks tientallen jaren wetenschappelijk onderzoek zijn geen schadelijke? effecten geconstateerd bij gebruik van echografische apparatuur. Prenataal Centrum Alkmaar neemt geen verantwoordelijkheid voor effecten op lange termijn.
 3. Betaling
  Medisch echo-onderzoek wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Wij hebben met alle zorgverzekeraars in Nederland een contract. De betaling van een echo op eigen verzoek geschiedt contant of per pin tijdens het consult.?
 4. Doorgang consult
  Bij technisch gebrek van de apparatuur zal binnen 1 week een nieuwe afspraak worden gemaakt voor een nieuw consult. In geval van annulering door cli?nt van een overeengekomen consult, minder dan 24 uur voor de geplande afspraak, zal de helft van het consult-bedrag in rekening worden gebracht.
 5. Aansprakelijkheid
  Prenataal Centrum Alkmaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit onze dienstverlening.
 6. Kosten
  Vermeld op deze website onder de noemer: prijzen.
 7. Privacy?Prenataal Centrum Alkmaar verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ons tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden ter kennis komt.