Algemene voorwaarden

Echocentrum PCA is een onafhankelijk echocentrum waar je terecht kunt voor zowel medische echo’s als echo’s op eigen verzoek. Lees onderstaande informatie alsjeblieft goed voordat je een afspraak bij ons maakt.

Medische echo’s:

Deze echo’s worden vergoed door je zorgverzekeraar. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars en declareren deze kosten rechtstreeks.

Een medische echo wordt gemaakt nadat de huisarts of verloskundige jullie naar ons centrum heeft verwezen. De huisarts of verloskundige ontvangt van ons een verslag van het onderzoek.

Als er bijzonderheden zijn, nemen wij telefonisch contact op met de verwijzer.

Hoewel wij ons uiterste best doen afwijkingen in de groei en ontwikkeling van het ongeboren kind op te sporen, willen we hier ook benadrukken dat een goede echo geen 100% garantie op een gezond kind geeft. Niet alle afwijkingen zijn namelijk even goed zichtbaar op het echobeeld en daardoor goed op te sporen. Mocht je hier nog specifieke vragen over hebben, stel ze gerust, telefonisch of tijdens het onderzoek.

Echo’s op eigen verzoek

Hiermee bedoelen we de echo’s zonder medische indicatie, ook wel de pretecho genoemd. Wij beseffen dat de reden voor een echo op eigen initiatief niet altijd voor de “pret” is. Soms ben je ongerust of angstig over het verloop van de zwangerschap en dient de echo ter geruststelling en om wat meer uitleg te krijgen. Vaak echter zal een niet-medische echo wel voor het plezier en de verwondering zijn. De echobeelden zijn dan een mooie aanvulling op de medische plaatjes. Bovendien is 3D/4D echobeeld vooral een manier van kijken die we bij de medische echo’s niet toepassen. Wij geven hierbij nog een belangrijke boodschap mee:

Een echo op eigen verzoek is beslist géén medisch diagnostische echo  en derhalve zoeken wij niet naar afwijkingen. Wij zullen dan ook geen expliciete uitspraken doen over de gezondheid van het kindje of medisch advies geven. Wettelijk gezien is het ons verboden een medische echo met een pretecho te combineren.

Mocht ons toch iets afwijkends opvallen, dan vertellen we dit ter plekke en delen dit met je verloskundige.

De pretecho wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar en is voor eigen rekening.

Tenslotte: mocht een afwijking niet gezien worden bij de echo op eigen verzoek of een geslachtsbepaling blijkt niet te kloppen, dan zijn wij onder geen beding aansprakelijk.

 

Voorwaarden medische echo en echo eigen verzoek

 1. Reserveringen
  Het consult wordt van tevoren telefonisch of per e-mail afgesproken en gepland.
 2. Betaling
   De betaling van een echo op eigen verzoek (pretecho) geschiedt contant of per app overboeking tijdens het consult.
 3. Doorgang consult
  Bij technisch gebrek van de apparatuur zal binnen 1 week een nieuwe afspraak worden gemaakt voor een nieuw consult. In geval van annulering door cliënt van een overeengekomen consult, minder dan 24 uur voor de geplande afspraak, zal de helft van het consult-bedrag in rekening worden gebracht.
 4. Aansprakelijkheid
  Prenataal Centrum Alkmaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit onze dienstverlening.
 5. Kosten
  Vermeld op deze website onder de noemer: prijzen.
 6. Privacy: Prenataal Centrum Alkmaar verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ons tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden ter kennis komt.