Combinatietest

Vanaf 1 oktober 2021 kun je in Nederland geen combinatietest meer laten verrichten. Sinds april 2017 bestaat er behalve de Combinatietest ook de mogelijkheid om de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) te laten doen. De NIPT is een test waarbij bloed van de moeder wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het ongeboren kind mogelijk down-, edwards- of patausyndroom heeft. De NIPT wordt in Nederland alleen aangeboden in het kader van twee wetenschappelijke studies: TRIDENT-1 (voor hoog-risico zwangeren); TRIDENT-2 (voor alle zwangeren). De verloskundige is de aangewezen zorgverlener om de verschillende opties mee te bespreken.

Meer informatie over de Combinatietest en de NIPT kunt u vinden op: www.pns.nl