Combinatietest

Sinds april 2017 is er behalve de Combinatietest ook de mogelijkheid om de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) te laten doen.

De NIPT is een test waarbij bloed van de moeder wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het ongeboren kind mogelijk down-, edwards- of patausyndroom heeft.

De NIPT wordt in Nederland alleen aangeboden in het kader van twee wetenschappelijke studies:
• TRIDENT-1 (voor hoog-risico zwangeren);
• TRIDENT-2 (voor alle zwangeren).

De verloskundige is de aangewezen zorgverlener om de drie opties mee te bespreken: niets testen, de NIPT of de Combinatietest laten verrichten. Om een weloverwogen keuze te maken zal de verloskundige een counselingsgesprek afspreken, waarbij informatie wordt gegeven en vragen worden beantwoord. De bedoeling is dat de keuze persoonlijk wordt gemaakt door de a.s. ouders. Verloskundigen en echoscopisten kunnen geen advies geven.

Omdat het aantal Combinatietesten drastisch daalde na de invoering van de NIPT en de vaardigheid nekplooimeting en een goede logistiek gewaarborgd dienen te worden, is de uitvoering van de Combinatietest gecentraliseerd. PCA is voor het gebied tussen Uitgeest en Den Helder voor alle  zwangeren die bij de verloskundige onder zorg zijn een lokatie waar de Combinatietest verricht kan worden door een gecertificeerde echoscopist.

De Combinatietest wordt (meestal) niet vergoed door de zorgverzekeraar en kost per 1 januari 2019 €180,00- , contant of per pin te voldoen. Indien gewenst kan een nota worden opgemaakt.

Meer informatie over de Combinatietest en de NIPT kunt u vinden op: www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl  of  www.vumc.nl/afdelingen/prenatale-screening