Combinatietest

Per november 2019 is het laten verrichten van een Combinatietest in onze regio enkel nog mogelijk in het Noord-West ziekenhuis in Alkmaar. Vraag de verloskundige desgewenst om informatie.

Sinds april 2017 is er behalve de Combinatietest ook de mogelijkheid om de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) te laten doen.

De NIPT is een test waarbij bloed van de moeder wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het ongeboren kind mogelijk down-, edwards- of patausyndroom heeft.

De NIPT wordt in Nederland alleen aangeboden in het kader van twee wetenschappelijke studies:
TRIDENT-1 (voor hoog-risico zwangeren);
TRIDENT-2 (voor alle zwangeren).

De verloskundige is de aangewezen zorgverlener om de drie opties mee te bespreken: niets testen, de NIPT of de Combinatietest laten verrichten. Om een weloverwogen keuze te maken zal de verloskundige een counselingsgesprek afspreken, waarbij informatie wordt gegeven en vragen worden beantwoord. De bedoeling is dat de keuze persoonlijk wordt gemaakt door de a.s. ouders. Verloskundigen en echoscopisten kunnen geen advies geven.

Meer informatie over de Combinatietest en de NIPT kunt u vinden op: www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl of www.vumc.nl/afdelingen/prenatale-screening