Groei-echo

Op verzoek van de verloskundige kunnen wij de groei van de baby controleren middels een groei-echo. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat het kindje bij uitwendig onderzoek groter of kleiner lijkt ten opzichte van de duur van de zwangerschap, of als een vorig kind groot of juist te klein werd geboren.

Wat wordt bekeken bij een groei-echo?

  • Ligging kindje/placenta
  • Hoofdomvang (HC)
  • Buikomvang (AC)
  • De lengte van het bovenbeenbotje: ?de femurlengte (FL)
  • Hoeveelheid vruchtwater

De metingen zetten wij uit in een groeicurve waaruit blijkt hoe het kindje groeit ten opzichte van andere kindjes bij deze zwangerschapsduur.

Het verschil met de uitgerekende datum mag ongeveer 2 weken zijn: 2 weken groter of 2 weken kleiner. Variatie in groei heeft over het algemeen te maken met de erfelijke factoren die nu al mee gaan spelen.

Een groei-echo wordt, afhankelijk van de bevindingen, herhaald na 2 tot 4 weken.

Neem contact met ons op om een afspraak te maken.

Groeiecho PCA