Gynaecologisch

De echoscopistes van PCA zijn ook gecertificeerd voor het doen van gynaecologische echo’s. Je kunt hierbij denken aan een controle of een geplaatst spiraaltje goed in de baarmoeder ligt. Ook kunnen wij echo’s verrichten in het kader van een fertiliteits traject. Tot slot kan het zijn dat je huisarts je verwijst voor een gynaecologische echo bij buikklachten en een lage verdenking op ernstige afwijkingen. Een gynaecologische echo wordt altijd vaginaal verricht. Een gynaecologische echo  kunnen wij niet rechtstreeks bij je zorgverzekeraar declareren en moet ter plekke betaald worden. Kijk in de polisvoorwaarden van je zorgverzekering of zij deze echo vergoeden. Wij kunnen dan een factuur meegeven, die je zelf bij je zorgverzekeraar kunt indienen. De kosten van deze echo zijn: 50-65 Euro