20 wekenecho of SEO

De 20 wekenecho wordt ook wel Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) genoemd. Het onderzoek is een medische echo en wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

De 20 wekenecho vindt plaats op de van Everdingenstraat 42 te Alkmaar bij een zwangerschapsduur bij voorkeur tussen de 19 en 20 weken. Neem uw zwangerschapskaart mee naar dit consult.

Het onderzoek duurt ongeveer 40 minuten en wij verzoeken u geen kinderen mee te nemen.

20 weken echo PCA

Waar kijken wij o.a. naar tijdens de 20 wekenecho?

  • Klopt het hartje regelmatig en ziet de anatomie van het hart er normaal uit?
  • Is de schedel goed gevormd en de hersenontwikkeling normaal?
  • Zijn rug en de wervelkolom gesloten?
  • Zijn het middenrif en het buikje gesloten?
  • Is er maag- en blaasvulling?
  • Zijn er twee niertjes te zien en hoe zien de nierbekkens er uit?
  • Hoe ligt het kind, waar ligt de placenta?
  • Is de groei volgens schema?
  • Zijn armpjes en beentjes, handjes en voetjes voor zover zichtbaar normaal ontwikkeld?
  • Op verzoek het geslacht…

20 weken echo PCA

U krijgt de schriftelijke uitslag mee voor uw  verloskundige. Bij gebleken mogelijke afwijkingen stellen wij uw verloskundige op de hoogte en zult u worden doorverwezen voor verder onderzoek in het Noord West Ziekenhuis Alkmaar of het UMC Amsterdam , locatie VUmc.

Aangeboren aandoeningen komen relatief weinig voor. Bij een klein percentage van alle zwangerschappen wordt vóór of na de geboorte een aandoening vastgesteld. Niet alle aandoeningen zijn vóór de geboorte zichtbaar. Aandoeningen die wel zichtbaar zijn, kunnen in een groot aantal gevallen worden opgespoord met behulp van echoscopisch onderzoek. Een goede uitslag van de 20 wekenecho is nog geen garantie voor een gezond kind.

De 20 wekenecho is bedoeld voor laag-risico zwangeren,  d.w.z.  die geen verhoogd risico hebben op een kind met een aangeboren afwijking. Vrouwen die wel een verhoogd risico hebben, komen in aanmerking voor uitgebreider onderzoek in het ziekenhuis.

Ouders die na een afwijkende uitkomst van de 20 wekenecho voor nader echo-onderzoek kiezen, doen dit om diverse redenen. In een aantal gevallen zal de uitslag zo ongunstig zijn dat ouders voor moeilijke keuzes komen te staan.

Als echo-onderzoek aantoont dat de baby een ernstige aandoening heeft, staan ouders soms voor de keuze om de zwangerschap al dan niet voort te zetten. Aanwezigheid van een aandoening hoeft  geen aanleiding te zijn om de zwangerschap af te breken. Voorkennis biedt ook de mogelijkheid om zich voor te bereiden op de extra zorg die het kind tijdens en/of na de bevalling nodig kan hebben. In een aantal gevallen kan het ertoe leiden dat de bevalling in een academisch centrum wordt gepland om de levenskansen van het kind te vergroten. Wij plannen de 20 wekenecho bij voorkeur in tussen de 19 en 20 weken. De reden hiervoor is dat er bij geconstateerde afwijkingen nog voldoende tijd beschikbaar is om vervolgonderzoek in te zetten en specialisten te raadplegen. Bij heel ernstige afwijkingen is het mogelijk te kiezen voor het afbreken van de zwangerschap tot 24 weken.

Na de 24 weken zwangerschap is die mogelijkheid binnen de Nederlandse wet heel beperkt.

20weken-echo

Er wordt geen opname van bewegende beelden gemaakt. Wel krijgt u natuurlijk een aantal foto’s mee. Deze kunnen ook op een Usb-stick gezet worden.