20 weken echo of SEO

Het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) of 20 weken echo

De 20 weken echo wordt ook wel Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) genoemd. Het onderzoek is een medische screeningsecho en wordt vergoed door alle zorgverzekeraars. Deze echo maken we liefst al tussen de 18 en 19 weken. Het  is een heel uitgebreide screening op aangeboren afwijkingen. Deze echo is bedoeld om de lichamelijke ontwikkeling van jullie kindje van top tot teen te beoordelen. Voor inhoudelijke informatie verwijzen wij naar PNS.nl.

Bij een afwijkende bevinding verwijzen wij voor verder onderzoek van jullie kindje door naar het NWZ-locatie Alkmaar of naar het Amsterdam UMC-locatie AMC. Het SEO duurt ongeveer 45-50 minuten en vereist een grote concentratie van de ecoscopist. Dat is de reden dat wij bij dit onderzoek geen kind(eren) of familie mee kunnen laten kijken. Alle aandacht is er voor jullie en de vragen die er zeker zullen zijn. De 20 weken echo vindt meestal plaats op de Berenkoog, maar kan ook op locatie Cornelis Pronklaan.  Neem s.v.p. de zwangerschapskaart mee naar dit consult. Deze dient als verwijsbrief van een verloskundige counselor, zodat de echoscopist weet dat de zwangere gecounseld is en instemt met het verrichten van prenatale screening.

20 weken echo PCA

Waar kijken wij o.a. naar tijdens de 20 weken echo?

  • 20 weken echo PCAKlopt het hartje regelmatig en ziet de anatomie van het hart er normaal uit?
  • Is de schedel goed gevormd en de hersenontwikkeling normaal?
  • Zijn rug en de wervelkolom gesloten?
  • Zijn het middenrif en het buikje gesloten?
  • Is er maag- en blaasvulling?
  • Zijn er twee niertjes te zien en hoe zien de nierbekkens er uit?
  • Hoe ligt het kind, waar ligt de placenta?
  • Is de groei volgens schema?
  • Zijn armpjes en beentjes, handjes en voetjes voor zover zichtbaar normaal ontwikkeld?
  • Op verzoek het geslacht…

20weken-echo

Aangeboren afwijkingen komen relatief weinig voor. Bij een klein percentage van alle zwangerschappen wordt voor of na de geboorte een aandoening vastgesteld. Niet alle aandoeningen zijn voor de geboorte zichtbaar. Aandoeningen die wel zichtbaar zijn, kunnen in een groot aantal gevallen worden opgespoord met behulp van echoscopisch onderzoek. Een goede uitslag van de 20 weken echo is nog geen garantie op een gezond kind. Het SEO is bedoeld voor laag-risico zwangeren, d.w.z. die geen verhoogd risico hebben op een kind met een aangeboren afwijking. Vrouwen die wel een verhoogd risico hebben, komen in aanmerking voor uitgebreider onderzoek in het ziekenhuis.

Er wordt geen opname van bewegende beelden gemaakt. Wel krijgt u natuurlijk een aantal foto’s mee. Deze kunnen ook op een USB-stick gezet worden. Wij kunnen helaas geen eigen USB toestaan ter bescherming van ons echo apparaat. De USB is bij ons te koop voor 5 euro.