20 weken echo of SEO

De 20 weken echo wordt ook wel Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) genoemd. Het onderzoek is een medische screeningsecho en wordt vergoed door alle zorgverzekeraars.

De 20 weken echo vindt plaats op de Berenkoog 35 (De Ondernemerstuin) te Alkmaar (n.b. nooit op een andere locatie!) bij een zwangerschapsduur bij voorkeur tussen de 18 en 19 weken. Neem s.v.p. de zwangerschapskaart mee naar dit consult. Deze dient als verwijsbrief van een verloskundige counselor, zodat de echoscopist weet dat de zwangere gecounseld is en instemt met het verrichten van prenatale screening.

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten en wij verzoeken u geen kinderen mee te nemen.

20 weken echo PCA

Waar kijken wij o.a. naar tijdens de 20 weken echo?

  • Klopt het hartje regelmatig en ziet de anatomie van het hart er normaal uit?
  • Is de schedel goed gevormd en de hersenontwikkeling normaal?
  • Zijn rug en de wervelkolom gesloten?
  • Zijn het middenrif en het buikje gesloten?
  • Is er maag- en blaasvulling?
  • Zijn er twee niertjes te zien en hoe zien de nierbekkens er uit?
  • Hoe ligt het kind, waar ligt de placenta?
  • Is de groei volgens schema?
  • Zijn armpjes en beentjes, handjes en voetjes voor zover zichtbaar normaal ontwikkeld?
  • Op verzoek het geslacht…

20 weken echo PCA

Bij het vermoeden op mogelijke afwijkingen stellen wij de verloskundige op de hoogte en verwijzen wij voor verder onderzoek naar het Noord West Ziekenhuis Alkmaar of het UMC locatie VUmc in Amsterdam.

Aangeboren aandoeningen komen relatief weinig voor. Bij een klein percentage van alle zwangerschappen wordt voor of na de geboorte een aandoening vastgesteld. Niet alle aandoeningen zijn voor de geboorte zichtbaar. Aandoeningen die wel zichtbaar zijn, kunnen in een groot aantal gevallen worden opgespoord met behulp van echoscopisch onderzoek. Een goede uitslag van de 20 weken echo is nog geen garantie voor een gezond kind.

De 20 weken echo is bedoeld voor laag-risico zwangeren, d.w.z. die geen verhoogd risico hebben op een kind met een?aangeboren afwijking. Vrouwen die wel een verhoogd risico hebben, komen in aanmerking voor uitgebreider onderzoek in het ziekenhuis.

Ouders die na een afwijkende uitkomst van de 20 weken echo voor nader echo-onderzoek kiezen, doen dit om diverse redenen. In een aantal gevallen zal de uitslag zo ongunstig zijn dat ouders voor moeilijke keuzes komen te staan.

Als echo-onderzoek aantoont dat de baby een ernstige aandoening heeft, staan ouders soms voor de keuze om de zwangerschap al dan niet voort te zetten. Aanwezigheid van een aandoening hoeft geen aanleiding te zijn om de zwangerschap af te breken. Voorkennis biedt ook de mogelijkheid om zich voor te bereiden op de extra zorg die het kind tijdens en/of na de bevalling nodig kan hebben. In een aantal gevallen kan het ertoe leiden dat de bevalling in een academisch centrum wordt gepland om de levenskansen van het kind te vergroten. Wij plannen de 20 weken echo bij voorkeur in tussen de 18 en 19 weken, zodat er bij geconstateerde afwijkingen nog voldoende tijd beschikbaar is om vervolgonderzoek in te zetten en specialisten te raadplegen. Bij heel ernstige afwijkingen is het mogelijk te kiezen voor het afbreken van de zwangerschap tot 24 weken.

Na de 24 weken zwangerschap is die mogelijkheid binnen de Nederlandse wet heel beperkt.

20weken-echo

Er wordt geen opname van bewegende beelden gemaakt. Wel krijgt u natuurlijk een aantal foto’s mee. Deze kunnen ook op een USB-stick gezet worden.