NIPT

De Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT)

Per 1 april 2017 hebben zwangeren de mogelijkheid te kiezen voor de NIPT ( Niet-Invasieve Prenatale Test) als eerste test voor prenatale screening op down- (trisomie 21), edwards- (trisomie 18) en patau-syndroom (trisomie 13.)
De test wordt aangeboden in het kader van een wetenschappelijke implementatiestudie, nl. het Trident-2 onderzoek.
Dat betekent een keuze erbij!
De verloskundige begeleidt de zwangere en haar partner bij het maken van de keuze of deze test een bijdrage kan zijn in het onderzoek naar afwijkingen bij het ongeboren kind.
Ons echocentrum kan de echo maken voorafgaand aan de NIPT.

Wat houdt de NIPT in?

Kort samengevat is de NIPT een bloedonderzoek bij de zwangere dat vanaf 11 weken verricht kan worden. In het bloed van de zwangere zitten stukjes DNA ( erfelijk materiaal) afkomstig van de placenta. Het laboratorium onderzoekt deze DNA-fragmenten op chromosoomafwijkingen. De NIPT geeft geen 100% zekere uitslag, aangezien een afwijking soms alleen in de placenta voorkomt, of juist alleen in het kind. Een vlokkentest of vruchtwaterpunctie zal nodig zijn om 100% zeker te weten of er sprake is van een van de drie syndromen.
Er zijn twee opties ten aanzien van de uitslag:
-informatie over down- patau en edwards-syndroom
-informatie over down- patau- en edwards-syndroom met daarnaast de nevenbevindingen.
Het bloedonderzoek wordt via de verloskundige aangevraagd en wordt verricht door aangewezen prikpunten, in ons geval via de Noordwest-ziekenhuisgroep. De test wordt grotendeels gesubsidieerd door de overheid, echter er geldt een eigen bijdrage van 175,-
Uitgebreide informatie is te lezen op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl
Over down-syndroom heeft de site www.downsyndroom.nl aanvullende informatie.
Omdat de invoering van de NIPT nog in een onderzoeksfase is, blijft de Combinatietest als kansberekenende test daarnaast bestaan.

Meestal zal de echo voorafgaand aan de NIPT de termijnecho zijn. Deze echo wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Bij de termijnecho wordt o.a. de uitgerekende dag bepaald.