Screening

 

Als aanstaande ouders dat willen, kunnen ze hun ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen en aandoeningen. Dit noemen we prenatale screening.
Het doel van prenatale screening is om zwangeren die dat wensen, tijdig te informeren over de eventuele aanwezigheid van één of meer aandoeningen, zodat zij een geïnformeerde keuze kunnen maken uit verschillende handelingsopties.
De zwangere kan kiezen voor twee verschillende vormen van prenatale screening:

1. Screening op down-, edwards- en patausyndroom middels de NIPT (niet-invasieve prenatale test)
2. Een structureel echoscopisch onderzoek (SEO) bij zowel 13 en/of 20 weken, waarmee de zwangere informatie krijgt of er aanwijzingen zijn voor lichamelijke structurele afwijkingen bij het ongeboren kind.

Graag informeren wij u over alle mogelijkheden van de prenatale screening tijdens uw zwangerschap, neem met ons contact op voor een counselingsgesprek. Mocht u meer achtergrondinformatie wensen, kijk dan op de website www.pns.nl.

 

Ons centrum is aangesloten bij het Regionaal Centrum voor Prenatale Screening Noord Holland in Amsterdam. Dit centrum controleert onze kwaliteit en zorgt een aantal keren per jaar voor bijscholingen.

Visitatie door het RCPS-NH heeft plaats gevonden in oktober 2021 en april 2022. Echocentrum PCA voldoet aan alle landelijk gestelde kwaliteitseisen.

Bij PCA kan de 13 of 20 weken echo plaatsvinden op onze locatie ‘de Ondernemerstuin’ in Alkmaar of op locatie ‘gezondheidscentrum de Hoef’.

Wij adviseren geen kinderen mee te nemen naar deze screeningsecho. De echo neemt ongeveer 30- 45 minuten in beslag. Wij informeren jullie ter plekke over de uitslag. Bij vermoeden op een afwijking bellen wij de verloskundige. Wij maken dan voor jullie een afspraak voor een second opinion in het Noord West Ziekenhuis of het UMC afdeling AMC in Amsterdam.

Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak. Online is er de keuzehulp voor prenatale screening.

Kijk voor meer informatie op www.pns.nl