Screening

Prenatale screening/diagnostiek:

Sinds 1 januari 2006 is het SEO- Structureel Echoscopisch Onderzoek-oftewel de 20 weken echo,  in het basispakket opgenomen als prenatale screening naar afwijkingen bij het ongeboren kind. 
Ons centrum is aangesloten bij het Regionaal Centrum voor Prenatale Screening Noord Holland,  RCPS-NH in Amsterdam. Dit centrum controleert onze kwaliteit en zorgt een aantal keren per jaar voor bijscholingen.

Visitatie door het RCPS-NH heeft plaats gevonden in mei 2017.  PCA voldoet aan alle landelijk gestelde kwaliteitseisen.

U heeft geen verwijsbrief van uw verloskundige of huisarts nodig voor een combinatietest of 20-weken echo. U mag zelf de plaats bepalen waar u deze onderzoeken wilt laten uitvoeren. Bij PCA kunnen alle onderzoeken plaatsvinden op onze locatie in Alkmaar.

Wij adviseren geen kinderen mee te nemen naar deze screeningsecho. De echo neemt ongeveer 40 minuten in beslag. Wij bespreken de uitkomsten direct met u. Bij vermoeden op een afwijking bij uw kindje bellen wij de verloskundige en maken een afspraak voor een second opinion in het Noord West Ziekenhuis of UMC afdeling VUmc in Amsterdam.

Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak. Online is er de keuzehulp voor prenatale screening. 

Bekijk voor meer informatie de website van het RIVM en de website van het NVOG.