Vroege echo

Het is mogelijk om al in een vroeg stadium te kijken hoe het gaat met de zwangerschap. We kunnen vanaf ongeveer 6 weken (gerekend vanaf de Eerste dag Laatste Menstruate-ELM) beoordelen of de zwangerschap intact is, d.w.z. of er een hartje klopt. Ook zien we dan of de zwangerschap zich in de baarmoeder bevindt en of er sprake is van één embryo of een meerlingzwangerschap. Heb je een medische indicatie voor deze echo? Dan wordt deze volledig vergoed. Een medische indicatie is b.v. bloedverlies, ernstige onderbuikpijn, een buitenbaarmoederlijke zwangerschap in de voorgeschiedenis of een vorige zwangerschap die eindigde in een miskraam.

Vroege echo PCA
8 weken