Vroege echo

Het is mogelijk om al in een vroeg stadium te kijken hoe het gaat met de zwangerschap. We kunnen vanaf ongeveer 6 weken (gerekend vanaf de Eerste dag Laatste Menstruatie de ELM) beoordelen of de zwangerschap intact is, d.w.z. of er een hartje klopt. Ook zien we dan of de zwangerschap zich in de baarmoeder bevindt en of er sprake is van 1 embryo of een meerlingzwangerschap.

Indien er geen medische indicatie bestaat voor deze echo dient er een eigen bijdrage voldaan te worden van EU40,-
Een medische indicatie is b.v. bloedverlies, ernstige onderbuikspijn, een buitenbaarmoederlijke zwangerschap in de voorgeschiedenis of een vorige zwangerschap die eindigde in een miskraam.

Vroege echo PCA